მუს.IX.6.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნოს თანაკლასელებს მუსიკალური ხელოვნების ნიმუში ან  მუსიკოსის შემოქმედება.

ინდიკატორები

  • შეარჩევს მისთვის საინტერესო მუსიკალურ ნაწარმოებს / შემსრულებელს /კომპოზიტორს;
  • მოიძიებს და ამუშავებს ინფორმაციას მუსიკალური ნაწარმოების, კომპოზიტორის, შემსრულებლის შესახებ;
  • მოხსენების / სტატიის სახით წარმოადგენს  მოძიებულ ინფორმაციას, საკუთარ შთაბეჭდილებას მუსიკალური ნაწარმოების, ამა  თუ იმ მუსიკოსის შესახებ;
  • მოიძიებს მუსიკალურ (აუდიო-ვიდეო) მასალას, საჭირო აპარატურას და იყენებს მას პრეზენტაციის დროს;
  • წარმართავს დისკუსიას, სვამს და უპასუხებს კითხვებს;
  • ავრცელებს მოძიებულ მასალას; ქმნის არქივს სხვებთან ერთად. 

რესურსები