მუს.IV.9.

IV კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია ქცევის ნორმების დაცვა კულტურულ ღონისძიებებზე დასწრებისას.

ინდიკატორები

  • ხელს არ უშლის წარმოდგენის, კონცერტის, კინოფილმის  მსვლელობას;
  • წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად გამოხატავს დამოკიდებულებას ნაწარმოების დასრულების შემდეგ;
  • წინასწარ შეთანხმებული წესების თანახმად იქცევა გამოფენაზე, მუზეუმში;
  • აცდის სხვებს აზრის გამოთქმას მსჯელობის დროს.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები