მუს.IV.8.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს კლასის კონცერტში, კარნავალში, მეჯლისში;
  • მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
  • მონაწილეობს ვიქტორინაში;
  • წარდგება აუდიტორიის წინაშე შემსრულებლის, შემოქმედის ან კონფერანსიეს როლში.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები