მუს.IV.4.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის ნასწავლი  ნიშნების ამოცნობა და ჩაწერა.

ინდიკატორები

  • ასახელებს და წერს ნოტებს ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე;
  • ასხვავებს და ჩაწერს გრძლიობებს, პაუზებს (მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი);
  • კლავიატურაზე ასახელებს ნასწავლ ოქტავებს;
  • კითხულობს და ტაშით გამოხატავს მარტივ რიტმს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები