მუს.IV.2.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • მღერის მაჟორსა და მინორს თანაკლასელებთან ერთად;
  • თანაკლასელებთან ერთად მღერის ინტერვალებს კვინტის ფარგლებში;
  • მღერის მარტო, წყვილში, გუნდში  ერთხმიან და ორხმიან სიმღერებს ხალხური და კლასიკური რეპერტუარიდან;
  • მღერის იმ უცხო ენაზე, რომელსაც სწავლობს;
  • მღერის დინამიური ნიუანსების დაცვით.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები