მუს.IV.11.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს მუსიკოსთა სპეციალობები და შეადაროს ისინი  ერთმანეთს.

 

ინდიკატორები

  • განასხვავებს კომპოზიტორისა და შემსრულებლის პროფესიებს;
  • ასახელებს კომპოზიტორის, პიანისტის, მევიოლინის, დირიჟორის, მომღერლის და ა. შ. სპეციალობებს;
  • იხსენებს, რომელი სპეციალობის მუსიკოსი უნახავს და მოუსმენია.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები