მუს.IV.1.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური ენის ნასწავლი ელემენტების გამოყენება   იმპროვიზაციულ სავარჯიშოებში.  

 

ინდიკატორები

 • მუსიკის მოსმენის დროს განასხვავებს მაჟორსა და მინორს;
 • მღერის უახლოეს ბგერებს ტონიკის გარშემო (ტონიკური ბგერის შემომღერება);
 • სიმღერით იმეორებს ინტერვალებს კვინტის ფარგლებში;
 • ნაცნობ მელოდიას შეურჩევს ტექსტს;
 • ნაცნობ მელოდიას მღერის  ნელა - ჩქარა (ტემპი), ხმამაღლა - ხმადაბლა (ხმოვანების სიძლიერე);
 • არკვევს, ფორტეპიანოს რომელ რეგისტრში ჟღერს მუსიკალური ფრაგმენტი;
 • ამოიცნობს ინსტრუმენტზე, ღიღინით, სხვა ტექსტზე შესრულებულ ნაცნობ მელოდიას;
 • სიმღერის შესრულების/ მუსიკის მოსმენისას გამოყოფს მახვილებით ძლიერ დროს;
 • უცვლელი მეტრის პირობებში ტაშით ან კაკუნით წარმოადგენს სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს;
 • თანაკლასელთა მიერ გაბმულად გაჟღერებულ ტონს, მარტივ რიტმულ ფიგურას (ოსტინატო) უხამებს საკუთარ ან სხვა ხმას (კაკუნი, საკრავი) მელოდიურ საქცევს, რიტმულ ფიგურას;
 • თანაკლასელებთან ერთად \"უკრავს\" სხვადასხვა რიტმულ ნახაზს სათამაშო ინსტრუმენტებისა და ყოველდღიური მოხმარების საგნებისგან შემდგარ “ანსამბლში”, “ორკესტრში”.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები