მუს.III.9.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს კლასის ღონისძიებებში;
  • მონაწილეობს და ესწრება სკოლის საანგარიშო კონცერტს;
  • დადის თეატრში, კონცერტზე, მუზეუმში. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები