მუს.III.4.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუსიკალური დამწერლობის ნასწავლი  ნიშნების ამოცნობა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ხატავს ვიოლინოს გასაღებს;
  • განარჩევს და ასახელებს სანოტო სისტემის ხაზებს;
  • ამოიცნობს, ასახელებს და წერს ნოტებს ხუთხაზიან სანოტო სისტემაზე.

 

რესურსები