მუს.III.2.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • სიმღერით იმეორებს მუსიკალურ ფრაზებს, მელოდიებს;
  • თანაკლასელებთან ერთად ასრულებს პოპულარულ მელოდიებს, ერთხმიან და მარტივ ორხმიან სიმღერებს მასწავლებლის დახმარებით;
  • ასრულებს მრავალხმიანი სიმღერის ერთ ხმას გაბმული ბანის ფონზე;
  • მღერის მარტივ სიმღერებს იმ უცხო ენაზე, რომელსაც სწავლობს;
  • სწორად რეაგირებს სადირიჟორო ჟესტებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ნელა, ჩქარა, ერთად, თავიდან).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები