მუს.III.14.

III კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია ერთმანეთისგან განასხვავოს ნასწავლი მუსიკალური საკრავები.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საკრავებს სოლო ჟღერადობის დროს;
  • განასხვავებს საკრავებს  მასალის მიხედვით;
  • ხატავს ინსტრუმენტს ან მის რომელიმე ნაწილს.

რესურსები