მუს.III.12.

III კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია  განასხვავოს ხელოვნების დარგები და ხელოვნებასთან  დაკავშირებული  პროფესიები.

 

ინდიკატორები

  • ასხვავებს ხელოვნების სხვადასხვა დარგს  - მუსიკას, მხატვრობას, ქანდაკებას, ცეკვას, პოეზიას;
  • აკავშირებს ხელოვნების  დარგებთან შესაბამის პროფესიებს და აღწერს მათ საქმიანობას (მაგალითად, მუსიკა – კომპოზიტორი – წერს მუსიკას);
  • ასახელებს ხელოვნების ამა თუ იმ  დარგის ორ ან მეტ ნიმუშს და ამ დარგის გამომსახველ საშუალებებს, მასალას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები