მუს.III.11.

III კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა გრძნობებისა  და განწყობილებების გამოხატვის საშუალებაა.

ინდიკატორები

  • საუბრობს იმაზე, რა განწყობილებას უქმნის ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები;
  • მუსიკალური საკრავის ტემბრს უკავშირებს კონკრეტულ განწყობილებას;
  • განწყობილების შესაბამისად ასრულებს ნაცნობ მელოდიას, სიმღერას;
  • საუბრობს იმაზე, რისი გამოხატვა სურდა ავტორს კონკრეტულ ნაწარმოებში.

 

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები