მუს.III.10.

III კლასი

მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.              

 

ინდიკატორები

  • დადებითად აფასებს თანაკლასელების მიერ გამოვლენილ ნებისმიერ უნარს – სიმღერა, ცეკვა, ხატვა, რიტმის გრძნობა, წერის უნარი;
  • აცდის სხვებს პასუხის დასრულებას;
  • კორექტულია აზრის გამოთქმის დროს. 

რესურსები