მუს.II.9.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს შემოქმედებითი პროფესიები და დაუკავშიროს ისინი  ხელოვნების კონკრეტულ ნიმუშებს.

ინდიკატორები

  • ასხვავებს კომპოზიტორის, მხატვრის, მოქანდაკის, პოეტის, მწერლის პროფესიებს და ასახელებს მათთან დაკავშირებულ ერთ ან მეტ ნაწარმოებს;
  • ამოიცნობს ხელოვნების ნაწარმოებებს  თავის გარემოცვაში;
  • ხელოვნების ნიმუშის ნახვის, მოსმენის შემდეგ ასახელებს ავტორის პროფესიას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები