მუს.II.8.

II კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა გრძნობებისა და განწყობილებების გამოხატვის საშუალებაა.

    

ინდიკატორები

  • საუბრობს მუსიკის მოსმენით აღძრულ შთაბეჭდილებებზე;
  • მუსიკალური ფრაგმენტის მელოდიას, დინამიკას, ტემპს, რიტმს უკავშირებს კონკრეტულ განწყობი­ლებას;
  • ამოიცნობს თანაკლასელების მიერ სიმღერით, ღიღინით გადმოცემულ განწყობილებას, გრძნობას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები