მუს.II.7.

II კლასი

მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.

ინდიკატორები

  • იცავს ქცევის ნორმებს სხვისი სიმღერის, საუბრის დროს;
  • უფრთხილდება სხვის ნამუშევარს;
  • ითვალისწინებს განსხვავებულ აზრს.

 

რესურსები