მუს.II.2.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • ხმას აყოლებს თანაკლასელების, მასწავლებლის სიმღერას, მუსიკალურ თანხლებას;
  • სიმღერით იმეორებს მუსიკალურ ფრაზებს;
  • ენაცვლება თანაკლასელებს სიმღერის ცალკეულ ფრაზებად შესრულებისას;
  • მღერის თანაკლასელებთან ერთად პოპულარულ მელოდიებსა და ერთხმიან სიმღერებს;
  • რეაგირებს მუსიკის მასწავლებლის მინიშნებებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ნელა, ჩქარა, ერთად, თავიდან...).

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები