მუს.II.12.

II კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია განასხვავოს  გარემოში მოსმენილი ხმები.

ინდიკატორები

  • ასხვავებს ბუნებრივ და ხელოვნურ ხმებს;
  • სწორად განსაზღვრავს თითოეულ ხმას (ჭიკჭიკი, სტვენა, ღრჭიალი...).

 

რესურსები