მუს.II.10.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ნაწარმოების  ყოველდღიურობასთან დაკავშირება.

 

ინდიკატორები

  • იხსენებს სად, რა გარემოში მოუსმენია თავისი საყვარელი მუსიკალური ნაწარმოებები;
  • ჰყვება მუსიკალურ ნაწარმოებთან დაკავშირებულ თქმულებას, ისტორიას, შინაარსს და პასუხობს კითხვებს ამის გარშემო;
  • სვამს კითხვებს მუსიკალური ნაწარმოების ავტორთან, სიუჟეტთან, ეპოქასთან, შემსრულებელთან დაკავშირებით;
  • იხსენებს, რომელი გმირის ასოციაციას იწვევს მუსიკალური ნაწარმოები;
  • აკავშირებს მუსიკალურ ნაწარმოებთან ვიზუალურ მასალას (ფოტო, ვიდეო) და იხსენებს საკუთარ შთაბეჭდილებებს.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები