მუს.I.7.

I კლასი

მოსწავლეს აქვს უნარი, პატივისცემით მოეკიდოს სხვის შემოქმედებასა და აზრს.

ინდიკატორები

  • იცავს ქცევის ნორმებს სხვისი სიმღერის, საუბრის დროს;
  • მხარს უჭერს და ამხნევებს თანაკლასელს შემოქმედებით პროცესში (სიმღერა, ეტიუდი, ცეკვა, დაკვრა, საკონცერტო გამოსვლა).

 

რესურსები