მუს.I.6.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა სახის ღონისძიებაში.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს თამაშებში, კლასის ზეიმში, თემატურ ღონისძიებებში;
  • ესწრება კონცერტებს, წარმოდგენებს.

რესურსები