მუს.I.2.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა მარტო და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • სიმღერით იმეორებს ბგერებს, მუსიკალურ ფრაზებს;
  • ტაშით, სიმღერით აჰყვება მუსიკას, მასწავლებლის სიმღერას, აკომპანემენტს;
  • მღერის მარტივ ერთხმიან სიმღერებს აკომპანემენტით ან მასწავლებელთან ერთად;
  • მღერის მარტივ ერთხმიან სიმღერებს თანაკლასელებთან ერთად;
  • სიმღერის დროს სწორად რეაგირებს მასწავლებლის მინიშნებებზე (ჩუმად, ხმამაღლა, ჩქარა, ნელა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები