მუს.I.10.

I კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია განასხვაოს  გარემოში მოსმენილი ხმები.

ინდიკატორები

  • არკვევს ხმის წარმოქმნის წყაროს (ტელეფონის ზარი, მანქანის მუხრუჭი..., ჩიტის ჭიკჭიკი, ფოთლების შრიალი...) და ბაძავს მას;
  • განსაზღვრავს ხმის ჟღერადობის ხანგრძლივობას (ხანგრძლივი, ხანმოკლე) და იმეორებს მას;
  • გამოხატავს დამოკიდებულებას ხმის მიმართ (მოსწონს, არ მოსწონს).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები