მუს. IX. 3.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კომპოზიციების შექმნა მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.  

ინდიკატორები

  • დასახული მიზნის შესაბამისად იყენებს კომპიუტერულ პროგრამებს (მუსიკის ჩაწერა, ფაქტურის, ტემბრის შერჩევა, აკორდული თანხლე­ბა);
  • იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანის, მუსიკალური ფორმის, ჰარმონიის საკითხები) კომპოზიციის შექმნის დროს;
  • ქმნის მუსიკალურ კომპოზიციებს;
  • მუსიკალურ კომპოზიციაში ასახავს მხატვრული ლიტერატურის, სახვითი და თეატრალური ხელოვნების ნიმუშებით გამოწვეულ შთაბეჭდილებებს. 

რესურსები