მუს. IX. 2.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სიმღერა თანაკლასელებთან ერთად

ინდიკატორები

  • ასრულებს ორხმიან და სამხმიან  ქართულ  ხალხურ და სხვა ხალხთა სიმღერებს;
  • ასრულებს მუსიკალური ნაწარმოებების ფრაგმენტებს / სიმღერებს და ეყრდნობა    სანოტო ჩანაწერს. 

რესურსები