მუს. IX. 1.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაციის პროცესში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • სიმღერით და დაკვრით უხამებს  სხვადასხვა მელოდიურ ხმებს, რიტმულ ფიგურებს თანაკლასელის მიერ შესრულებულ რიტმულ ფიგურას, მარტივ აკორდულ თანმიმდევრობას;
  • თანაკლასელებთან ერთად ქმნის მუსიკალურ-დრამატულ ეტიუდებს, კომპოზიციებს ხმის, ინსტრუმენტის, მოძრაობის საშუალებით.

რესურსები