მოქ.X.1.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია თვითდამკვიდრება საზოგადოებაში

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს საზოგადოებრივ  ჯგუფს, რომელსაც მიაკუთვნებს თავს და აფასებს რამდენად შეესაბამება მისი მისწრაფებები  და ინტერესები ჯგუფის მისწრაფებებს  და ინტერესებს;
  • საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე მსჯელობს წარსულში მომხდარ და აწმყოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, აკავშირებს მათ ერთმანეთთან  და აანალიზებს, რამდენად მოქმედებს წარსულში მიღწეული წარმატება თუ წარუმატებლობა აწმყოში მიღწეულ შედეგებზე, აფასებს საკუთარ როლს ამ მოვლენებში.

რესურსები