ისტ.XI.2.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია რე­სურ­სებისა და ეკონო­მიკის ურთიერთ­ზეგავლენის ანალიზი.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი და ანთროპოგენული ცვლილებები ეკონომიკურ განვითარებაზე (მაგ.: გამყინვარება,  საირიგაციო ფაქტორის მნიშვნელობა ძველ აღმოსავლურ ცივილიზაციებში. . . );
  • ირჩევს ერთ-ერთ ეპოქას და მსჯელობს ტექნოლოგიური ცვლილებებისა და ეკონომიკის განვითარების ურთიერთზეგავლენაზე;
  • ირჩევს ერთ-ერთ სახელმწიფოს და მსჯელობს, თუ რა გავლენას ახდენს ამ ქვეყნის ეკონომიკურ პრიორიტეტებზე ის ნედლეული, რომელიც მის ტერიტორიაზე მოიპოვება.

 

რესურსები