ისტ.VIII.7.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   დაახასიათოს კავკასიის რეგიონი.

ინდიკატორები

  • ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას  აჯგუფებს კავკასიის ხალხების ყოფასა და ადათ-წესებში არსებულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს  (მაგ.: ქართველების და ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხების, ქართველების და სომხების და ა. შ.);
  • რუკის საშუალებით აანალიზებს სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა საზღვრების ცვლილებას სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში;
  • ადგენს დიდი სახელმწიფოების სიას, რომლებიც ბატონობდნენ სამხრეთ კავკასიაში და ადარებს მათი ბატონობის შედეგებს;
  • მოსწავლე ცხრილში აჯგუფებს სხვადასხვა პერიოდში კავკასიის რეგიონში შემავალ სახელმწიფოებს, პოლიტიკურ გაერთიანებებსა (სამთავრო, სახანო და ა.შ.) და მათ მეზობლებს მაგ.:

 ცხეილი 1

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები