ისტ.VIII.3.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოყოს და დაახასიათოს  მნიშვნელოვანი მოგზაურობები. 

ინდიკატორები

  • ირჩევს ერთ-ერთ დიდ მოგზაურს და წერს თემას, რომელშიც ხსნის მისი მოგზაურობის მიზეზებს და საუბრობს ამ მოგზაურობის საშუალებით შეძენილ ცოდნაზე;
  • სახელმძღვანელოსა და დამხმარე მასალის გამოყენებით ადგენს იმ  მოგზაურების სახელებსა და მშობლიურ ქვეყნებს, რომლებმაც ახალი ქვეყნები თუ კონტინენტები აღმოაჩინეს. მოპოვებული ინფორმაცია დააქვს დროის სკალაზე;
  • თანაკლასელებთან ერთად მონაწილეობს სიმულაციურ თამაშში, რომელიც ასახავს წარსული ეპოქის ერთ-ერთი დიდი მოგზაურობის მონაწილეთა საზღვაო ცხოვრებას (ნავიგაცია, საკვები, მეზღვაურთა ცრუ რწმენები, მათი ყოველდღიური საქმიანობა, უდისციპლინობისა და დანაშაულისთვის სასჯელი, დაავადებები). 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები