ისტ.VIII.15.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მსოფლიოში არსებული რელიგიური სისტემების კლასიფიკაცირება და მათ შორის არსებულ მსგავსებებისა და განსხვავებების გააზრება.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს მონოთეისტურ და პოლითეისტურ რელიგიებს შორის არსებულ განსხვავებებზე;
  • აყალიბებს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გავრცელებული რელიგიების (ქრისტიანობა,  ისლამი) ძირითად ცნებებს;
  • მსჯელობს მსოფლიო რელიგიების (ქრისტიანობა, ისლამი, ბუდიზმი)  ჩამოყალიბების ისტორიაზე;
  • მსჯელობს ქრისტიანული ეკლესიიის წიაღში არსებული მიმართულებების (მონოფიზიტობა, კათოლიციზმი, მართლმადიდებლობა, პროტესტანტიზმი) შესახებ. საუბრობს მათი ჩამოყალიბების მიზეზებზე;
  • ჩამოთვლის პიროვნებებს, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ისლამისა და ქრისტიანობის ჩამოყალიბებაში. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები