ისტ.VIII.1.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს  ფაქტები და მოვლენები  შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან.

ინდიკატორები

  • ადგენს ცხრილს, რომელშიც სახელმძღვანელოში არსებულ  თემებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ფაქტებსა და მოვლენებს ალაგებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და მიაკუთვნებს მათ შესაბამის ეპოქებს მაგ.:


ცხრილი 1

 

  • განასხვავებს სხვადასხვა ისტორიული ეპოქის შრომისა და ბრძოლის იარაღებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები