ისტ.VII.1.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს   ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან. 

ინდიკატორები

  • ისტორიულ მოვლენებს გადმოსცემს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, აკავშირებს ისტორიულ ფაქტებს  ძველი და ახალი წელთაღრიცხის სისტემასთან;
  • ინდივიდუალურად ან კლასში ჯგუფური მუშაობისას დროის ხაზზე (სკალაზე) აღნიშნავს ისტორიულ თარიღებს ან ისტორიულ პერიოდებს; 
  • ასახელებს საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც  კონკრეტული თარიღი მიეკუთვნება;
  • ადგენს ცხრილს, რომელშიც სახელმძღვანელოში არსებულ  თემებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან თარიღებს ალაგებს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით და მიაკუთვნებს მათ შესაბამის ისტორიულ ეპოქას. მაგ.:

 ცხრილი 1

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები