ისტ.IX.1.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები და გაანალიზოს ამ მხარეების საზღვრების ისტორიული პროცესებით განპირობებული ცვალებადობა. 

ინდიკატორები

  • მსჯელობს უძველესი დროიდან დღემდე ქართული სახელმწიფოებისა და ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების საზღვრების ცვალებადობაზე; მსჯელობს ამ ცვლილებების გამომწვევ მიზეზებზე;
  • კონტურულ რუკაზე დაიტანს ქართულ სამეფო-სამთავროებისა და ისტორიულ-გეოგრაფიულ ობიექტებს სხვადასხვა ეპოქის მიხედვით.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები