ის ტექნ. I.4.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია კომუნიკაციის ტექნოლოგიური  საშუალებების  გამოყენება.

გამჭოლი კომპეტენციები:
  • icon

ინდიკატორები

  • იყენებს კომუნიკაციის საშუალებებს მასწავლებლის მიერ ჩატარებული აქტივობისას;
  • იყენებს ისტ-ს თანატოლებთან, მასწავლებლებთან და  მშობლებთან კომუნიკაციისათვის (მოკლე შეტყობინებების გასაგზავნად);
  • კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის თანაკლასელების, მასწავლებლის ან მშობლის დახმარებით (ელ. ფოსტა) მოიპოვებს ინფორმაციას და შემდგომ მას სხვებს უზიარებს / უცვლის. 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები