ფიზ.X.6.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების დაკავშირება ყოველდღიურობასთან

ინდიკატორები

  • მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ტიპის ელექტრული ხელსაწყოების შექმნასა და განვითარებაზე, იკვლევს მათ გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე და გარემოზე, წარმოადგენს პროექტის სახით;
  • აფასებს ნახევარგამტარის აღმოჩენის მნიშვნელობას და განიხილავს ამ აღმოჩენის როლს ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებაში, წარმოადგენს  პრეზენტაციის სახით.

რესურსები