ფიზ.გაძ.X.4.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლის სითხეების დინების კვლევა

ინდიკატორები

  • ხსნის თვითმფრინავის ფრთის ამწევი ძალის წარმოქმნას;
  • აკვირდება მაგნუსის ეფექტს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს  სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები