ფიზ.გაძ.X.3.

X კლასი

მოსწავლეს კვლევისას შეუძლია ათვლის არაინერციული სისტემის გამოყენება

ინდიკატორები

  • აანალიზებს მოვლენებს ათვლის არაინერციული სისტემების თვალსაზრისით;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს  სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები