ფიზ.გაძ.IX.5.

IX კლასი

მოსწავლეს  შეუძლია მექანიკური მუშაობისა და ენერგიის შესახებ მსჯელობა

ინდიკატორები

  • განასხვავებს მექანიკური ენერგიის ცნებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიღებული “ენერგიის” ცნებისაგან;  
  • აკავშირებს ენერგიის ცვლილებას შესრულებულ მუშაობასთან;
  • მარტივი ცდების საშუალებით აკვირდება პოტენციური და კინეტიკური ენერგიების ერთიდან მეორეში გადასვლას, გამოაქვს შესაბამისი დასკვნები და გამოსახავს პროცესს რაოდენობრივად;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს  სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

რესურსები