ბუნ.V.9.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა

ინდიკატორები

  • ავლენს პირველადი სამედიცინო დახმარების ელემენტარული წესების ფლობას (მაგ., მსუბუქი ჭრილობების დამუშავება,  დაზიანებული კიდურების დაფიქსირება,  სისხლდენის შეჩერება) სიმულაციური თამაშის დროს;
  • ასახელებს ადამიანის ჯანრთელობაზე უარყოფითად მოქმედ ფაქტორებს (მაგ., დაბინძურებული გარემო, არაჯანსაღი კვება, ხმაური, ნიკოტინი, ნარკოტიკები).

რესურსები