ბუნ.V.7.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ობიექტების მდებარეობისა  და ურთიერთმიმართების განსაზღვრა რუკაზე

ინდიკატორები

  • განსაზღვრავს ჰორიზონტის მხარეებს (ძირითადი და შუალედური) რუკასა და გეგმაზე;
  • ადგენს მისთვის ცნობილი მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტების ურთიერთმიმართებას (მაგ., კონტინენტებისა და ოკეანეების);
  • რუკაზე განსაზღვრავს მდინარეების დინების მიმართულებას, მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს; ალაგებს შენაკადებს თანმიმდევრობით, ჰორიზონტის მხარეების მიხედვით (მაგ., აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ);
  • გამოარჩევს რუკაზე იმ გეოგრაფიულ ობიექტებს (მაგ., შავი ზღვა, კასპიის ზღვა, კავკასიონი), რომლებიც უადვილებს საქართველოს ადგილმდებარეობის განსაზღვრას;
  • რუკის დახმარებით განსაზღვრავს ექსკურსიაზე  დასათვალიერებელი ობიექტების მდებარეობასა და ურთიერთმიმართებას (მაგ., მცხეთა მდებარეობს მდინარეების, არაგვისა და მტკვრის, შესართავთან).

რესურსები

შავი ზღვის სკივრი

მიზანი:   მოსწავლეები ზეპირად ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნებს მოსწავლეები რუკაზე აჩვენებენ შავიზღვისპირა ქვეყნებს

    მოსწავლეები ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნების თავისებურებებს (გეოგრაფიულს, კულტურულს და სხვ.)

მასალა:  ფერადი ფანქრები ან პასტელი, მსოფლიო რუკა, რომელზეც გამოსახულია სახელმწიფოთა დროშები, ან მსოფლიო ატლასი, წებოვანი ლენტი ან წებო, ფურცელი, ფანქარი და ქსოვილის ტომსიკები

   დანართი 1: „გამარჯობა, შავო ზღვაო“

   დანართი 3: „შავიზღვისპირა ქვეყნების რუკები“

თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, უცხო ენა, ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: მეზობელი ქვეყანა, რუკა, შავი ზღვა

ხანგრძლივობა: 80 წუთი