ბუნ.IV.7.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დედამიწის ფორმაზე მსჯელობა

ინდიკატორები

  • იყენებს დედამიწის სხვადასხვა გამოსახულებას, კოსმოსიდან გადაღებულ სურათებს და საუბრობს დედამიწის ფორმაზე;
  • ადარებს სხვადასხვა ხალხის ადრინდელ წარმოდგენებს დედამიწის ფორმის შესახებ;
  • აგროვებს და აანალიზებს ინფორმაციას მოგზაურებზე,  მსჯელობს  ამ მოგზაურების წვლილზე დედამიწის ფორმის შესახებ წარმოდგენის ჩამოყალიბებაში;
  • დაიტანს კონტურულ რუკაზე  გამოჩენილი მოგზაურების მარშრუტებს.

რესურსები