ბუნ.III.6.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მზის და მთვარის დახასიათება

ინდიკატორები

  • აღწერს მზის მდებარეობას დღის მანძილზე მისთვის ნაცნობი ობიექტების (მაგ., ოთახის ფანჯარა) მიმართ;
  • ატარებს დაკვირვებებს ჩრდილის (მაგ., ხის ჩრდილი) სიგრძის ცვალებადობაზე დღის მანძილზე, სვამს შესაბამის კითხვებს და ეძებს პასუხებს; აკავშირებს ჩრდილის სიგრძეს გარკვეულ დროსთან (დილა, შუადღე, საღამო);
  • ადარებს მზესა და მთვარეს ნათების (სიკაშკაშე, სითბო) მიხედვით.

რესურსები