ბუნ.III.5.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  საგნების სიმძიმისა და ზომის მიხედვით  განსხვავება

ინდიკატორები

  • მანიპულირებს მარტივი ხელსაწყოებითა (სასწორი, სახაზავი) და საზომი ერთეულებით (კგ, გ;  მ, სმ), წარმოადგენს მონაცემებს;
  • აჯგუფებს მის ირგვლივ არსებულ საგნებს  სიმძიმის/ზომის მიხედვით;
  • აკვირდება სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებულ სხეულებს, გამოთქვამს ვარაუდს მათი ზომებისა და სიმძიმის შესახებ, ამოწმებს გაზომვებით.

რესურსები