ბუნ.III.3.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია    სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი და ხელოვნური წყაროების აღწერა და ერთმანეთისგან განსხვავება

ინდიკატორები

  • ილუსტრაციებზე  და/ან ბუნებაში ამოიცნობს სინათლისა და სითბოს ბუნებრივ და ხელოვნურ წყაროებს;
  • აკვირდება და ახასიათებს სინათლის გავრცელებასა და სითბოს გადაცემას;
  • თანაკლასელებთან ერთად შეიმუშავებს და იცავს ყოველდღიურ ცხოვრებაში სითბოსა და სინათლის წყაროების უსაფრთხო გამოყენების წესებს;
  • მსჯელობს მისთვის და მისი უშუალო გარემოსთვის სინათლისა და სითბოს მნიშვნელობაზე.

რესურსები