ბუნ.III.10.

III კლასი

მოსწავლეს შეუძლია   ჯგუფში უსაფრთხო ქცევის წესების დაცვა

ინდიკატორები

  • იცავს უსაფრთხოების წესებს სხვადასხვა ჯგუფური თამაშის ან სპორტული ღონისძიების დროს;
  • ასახელებს საგანგებო სიტუაციაში (მაგ., ხანძარი, მიწისძვრა, ღვარცოფი, წყალდიდობა, მეწყერი) ჯგუფური მოქმედების წესებს.

რესურსები