ბუნ.II.7.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  პირადი ჰიგიენის ძირითადი წესების დაცვა

ინდიკატორები

  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას პირადი ჰიგიენის წესების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ;
  • ადგენს მომდევნო დღის რეჟიმს და საუბრობს მისი შესრულების შესახებ;
  • მსჯელობს რეგულარული ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობაზე და რამდენიმე ვარჯიშს აჩვენებს თანაკლასელებს.

რესურსები