ბიოლ.VIII.6.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელი სისტემების მნიშვნელობა.

ინდიკატორები

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • მოიპოვებს ინფორმაციას ორგანიზმის დაცვითი შესაძლებლობების (მაგ., კანი, ლორწოვანი გარსები, ღვიძლი, ტემპერატურის მატება, ფაგოციტები, იმუნიტეტი)  შესახებ და გამოთქვამს ვარაუდს მათი დარღვევის შედეგების შესახებ;
  • საკუთარ თავზე აკვირდება ორგანიზმში განვითარებულ პროცესებს  (მაგ., პულსის აჩქარება-შენელება, სუნთქვის სიხშირის შეცვლაოფლიანობაწნევის მომატება) გარემოს ცვლად პირობებში  და მსჯელობს ნერვული და ენდოკრინული სისტემის შეგუებითი მოქმედების შესახებ;
  • მსჯელობს ორგანიზმისათვის ნერვული და ჰუმორული სისტემების მაკოორდინირებელ მნიშვნელობაზე;
  • ადგენს მარტივი რეფლექსური რკალის   (მაგ., მუხლის რეფლექსი) სქემას;
  • ადარებს პირობით და უპირობო რეფლექსებს და ადგენს შესაბამის ცხრილს;
  • გეგმავს და იკვლევს პირობითი რეფლექსების წარმოქმნის პროცესს (მაგ., ზაზუნას, ძაღლის გაწვრთნა).

 

რესურსები