არჩ.თ.ხ.X/XI/XIII.5.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიკვლიოს ქართული თეატრის ისტორიის ძირითადი ეტაპები.

ინდიკატორები

  • ირჩევს ქართული თეატრის ისტორიის რომელიმე პერიოდს და აანალიზებს ისტორიული, სოციალური და პოლიტიკური ვითარების გავლენას თეატრზე;
  • მსჯელობს არჩეული პერიოდის ქართული თეატრის მოღვაწეების შემოქმედებაზე (დრამატურგები, რეჟისორები, მსახიობები, კომპოზიტორები, მხატვრები და ა.შ.);
  • მოიძიებს მასალას რომელიმე ცნობილ სპექტაკლზე და აცნობს თანაკლასელებს.

რესურსები